Circuitdag Assen, circuitrijden voor iedereen!

Problemen met je rijtechniek? Los deze op tijdens een rijvaardigheidstraining op het veilige TT circuit met Racecracks Trackdays & Racing school.

Toegang paddock

Ieder mag naar binnen op onze trackdays als diegene maar een QR-code heeft. Opgeven van toeschouwers, helpers en monteurs is NIET meer nodig. Dit is beleid van het TT-circuit.

Om dit te kunnen handhaven, werkt het TT circuit Assen met de CoronaCheck app van de Nederlandse overheid, in combinatie met het legitimatiebewijs. Deze app is te activeren met:

•             Een vaccinatiebewijs (volledige vaccinatie), of

•             Een negatief testbewijs van Testen voor Toegang, of  

•             Een herstelbewijs.

Via testen voor toegang kan je je laten testen en daarmee de QR-code activeren. De site met info: https://www.testenvoortoegang.org   hier kan je (vooralsnog) kosteloos een afspraak maken. 

De 2021 datums:

Zaterdag 17 april

Dinsdag 4 mei

Donderdag 12 augustus

Dinsdag 24 augustus.

 

 

Instructie van een ervaren instructeur of vrij rijden tijdens een Assen trackday. 

Direct inschrijven

De 2021 circuitdagen kalender van het TT circuit Assen: VOLGEBOEKT. 

(de 2019 en 2020 motor circuit trainingsdagen waren volgeboekt dus schrijf je snel in)

Zie data en prijzen!  Pak je agenda, noteer en boek een dag bij Racecracks.

 

Er komen bij ons vaak motorrijders die twijfelen of ze wel de juiste rijtechniek toepassen. Door deze twijfels besturen ze de motor niet overtuigend genoeg en doen ze precies wat de motor niet fijn vindt. Ze hangen in de bocht erg aan het stuur, knijpen te hard in de handvaten en geven geen goede stuurimpuls waardoor de bochten juist langer worden en de rechte stukken korter. Maar het is juist de bedoeling om de bochten korter te maken en de rechte stukken langer. Dit alles bij elkaar zorgt ervoor dat je niet lekker op de motor zit en je snel moeie en stijve spieren krijgt. Ook tintelende handen en vingers is een gevolg hiervan.

Tijdens onze trainingen leer je precies wat je wel moet doen op de motor en wat je vooral niet moet doen. Waardoor je veel langer, sneller, veiliger en met veel meer plezier zal motorrijden. 

Niveau 1 is speciaal voor de straatrijders ingericht met soortgelijke problemen. Dit gaan we mondeling uitleggen en in de praktijk gelijk oefenen op het veilige circuit. Hier sta je niet stil voor een stoplicht maar ben je continu bochten aan het rijden om de juiste rijtechniek in de praktijk te brengen.

Zelf een dagje circuit rijden op circuit TT Assen? Circuitrijden voor beginners, gevorderden en ervaren rijders die op hun eigen motor de rijtechniek willen verbeteren tijdens een leuke en leerzame rijvaardigheidstraining of vrij rijden sessies voor de ervaren rijders. 

 

 

Circuitrijden Assen

Opzet evenement 

Ook in 2021 zijn er talloze rijvaardigheid cursussen voor Niveau 1.

Op tt assen hebben alle deelnemers de hele dag gratis tijdwaarneming! Via www.ontime.bike kan je jouw rondetijden terug zien. 

Ieder niveau kan 5 sessies per dag op het circuitrijden met in totaal 93 minuten rijtijd.

 

Adres TT Assen circuit: De haar 9. 9405 TE Assen. 

 

De circuitdagen beginnen met de Inschrijving en ophalen rijnummer. De avond ervoor tussen 19.30 - 20.30 en de dag zelf kan je jezelf aanmelden tussen 7:30 en 8:00. De laatste sessie (niveau 4)  is om 17:30 afgelopen. Niveau 1 is als 1e klaar om ongeveer 16.30 uur. 

 

Meer info over een Circuitdag Assen

Groepsindeling TT Assen circuit

Bij Racecracks laten we de onervaren circuitrijders niet aan hun lot over tijdens hun trackday. Wij hebben erg goede begeleiding met de motor training in niveau 1, 1+ en niveau 2 waarbij je veel progressie zal maken. Daarnaast goede groepsindelingen voor alle motorrijders dus circuitrijden voor iedereen. Ook bij het vrij rijden waardoor je veel fijner en veiliger zal rijden en meer kan leren. De ervaring leert dat de deelnemers die les hebben genomen een veel betere basis hebben om uiteindelijk sneller en veiliger te vrij rijden in niveau 3 of niveau 4.

Niveau's met bijbehorende rondetijden. Geen ervaring? Dan start je in niveau 1. Uitleg:  http://www.youtube.com/watch?v=vfaspr0Al3g&t=0s

1:    met les: 2:35 en hoger

1+:  met les: 2:25 - 2:34

2:    met les 2:10 - 2:24 

3:    vrij rijden: 2:01 - 2:19  (bij genoeg animo een A en B groep op basis van rondentijden)  wil je bij je maatje in de groep stuur dan Ferry een email.
 
4:    vrij rijden: 2:00 en lager. 
 
Privetraining 3: 2:01 - 2.09 veel aandacht om zo veiliger hard te gaan tijdens je circuitdag. 
Privetraining 4: 1:55 - 2:00 de ultieme race cursus om te trainen en sneller te worden voor je wedstrijden.
 
 
Circuit Assen zelf rijden

 

 

Pitbox huren tijdens trackday Assen

Pitboxen zijn te huur voor je circuit event op Assen. Kosten 120- per dag per box of 35,- voor een pitboxplek op basis van maximaal 6 -7 motoren per pitbox.

 

Reserveren box, stuur een mail naar: info@racecracks.nl en maak vervolgens 120,- over naar de ING rekening van Racecracks met vermelding van uw naam. Rekening gegevens:  IBAN: NL76 INGB 0007 0481 27    BIC:  INGBNL2A t.n.v. Racecracks B.V. te Wateringen

Boxen zijn de dag voor het evenement beschikbaar vanaf 18.30. Bij het ophalen van de sleutel betaal je 100,- borg die je de volgende dag weer terug krijgt via Rijders Info bij het inleveren van de sleutel en schone pitbox.

Uiterlijk om 18.00 moet de pitbox weer leeg zijn zodat de volgende organisatie kan opbouwen. 

 
Paddock faciliteiten 
Je kan overnachten op de paddock door zelf een slaapplek te creeren. Toiletten, douches en stroom aanwezig. Banden en onderdelenservice V-racing en de fotograaf zijn altijd aanwezig. Meestal is vering specialist Robin Duyzers aanwezig voor een geslaagde circuitdag. Op de paddock is een horecapunt waar je terecht kan voor warme en koude dranken en snacks + broodjes. 
 
Op de paddock is een benzinepomp die de gehele dag geopend zal zijn vanaf een uurtje of 9:00. Contant betalen of pinnen is mogelijk.
Naast de benzinepomp is ook een geldautomaat aanwezig.
 
 
Geluid
 
Dynamische geluidlimiet is 101 dBa bij een Tracksday op het TT Assen circuit.
Het totaal geproduceerde geluid per motor wordt iedere ronde dynamisch gemeten en de maximale toegestane dynamische geluidlimiet ligt bij 101 dBa tijdens de circuittrainingen. Motoren welke tussen de 101 en 103 dBa produceren krijgen bij de eerste geluidoverschrijding een waarschuwing, bij de tweede overschrijding volgt er definitieve uitsluiting van deelname aan de circuittraining zonder restitutie van het inschrijfgeld.

Zorg voor een DB-killer of nog beter een standaard demper. Een geluidbron welke meer dan 101dBa produceert wordt eruit gevlagd en krijgt een herkansing; een geluidbron welke meer dan 104 dBa produceert wordt eruit gevlagd en per direct uitgesloten van verdere deelname en krijgt geen herkansing; uitsluiting van deelname is zonder restitutie van het inschrijfgeld. Kortom, zorg voor een DB-killer of standaard uitlaat.

Let op met een yoshimura uitlaat demper omdat deze vrij luidruchtig zijn over het algemeen. 

 

Circuit rijden Assen

Les op circuit

Direct inschrijven

 

Racecracks staat erom bekend dat het de puntjes op de i heeft qua organisatie, veiligheid en lesniveau.

Kortom: Reserveer bij Racecracks voor een geweldige circuitdag. We gaan je zeker vermaken tijdens de motor circuit training op Assen. 
 
 
 
ASSEN

Trackday Assen

Below we will explain what a track day on Assen looks like when you book a with Racecracks Trackdays & Racing school. 

Grab your agenda and note:

The 2021 days on the TT circuit of Assen are:

17 April, 4 May, 12 August and 24 August.

You can register via the page date & prices.

Very often we meet motorcyclists who doubt whether they apply the right driving technique or not. Because of these doubts they do not drive the bike as they should and do exactly what the bike does not like. Hanging on the clip-ons, pinching the handlebars or not giving the right steering impulse are quite often the characteristics of it.

All this together shows that you are not comfortable on the bike and you quickly get tired and stiff muscles. Also tingling hands and fingers is a consequence of this. During our training you will learn exactly what you have to do on the bike and what you should not do. After learning this, you will be able to drive longer without pain and with a lot more fun

Level 1 is specially designed for street riders with similar problems. We will explain this in one of the sessions and practice it on the safe track. On the track there are no traffic lights to bother, so we can fully concentrate on riding corners and practicing the right driving techniques.

Do you want to experience a track day on the TT circuit Assen? We offer trackdays for beginners, advanced and experienced riders who want to improve their riding technique on their own motorbike during a fun and instructive driving skills training. This is also possible in our free driving sessions.

Setup event

Also in 2021 there are countless driving skills courses for Level 1, level 1+ and level 2 and there will be an extra theory block in the afternoon in the Media Center.

On Assen, all participants will have free time keeping in the afternoon sessions ! 30 minutes after the session, the lap times are displayed on the board at Riders info and can be seen at www.raceresults.nu

Each level rides 5 sessions a day on the track with a total of 93 minutes driving time.

Furthermore, the great Media Center is at your disposal throughout the morning where registration, briefings and theory will take place as a stable basis for safe training. You can also get free coffee and tea over here at all trackdays.


Group composition TT Circuit Assen.

At Racecracks we really mind about the inexperienced track drivers. We offer very good guidance during our motor training in level 1, 1+ and level 2, which is a guarantee for making a lot of progress, together with very good group compositions. This is not only a service we offer for the instruction groups, we also take care of proper group composition in the free ride groups, which contributes to a nicer and safer experience, with more opportunities to learn.

In our experience, participants who had taken lessons, do have a solid base from which they are able to drive faster and more safe in level 3 and 4.

Levels with corresponding lap times. No experience? Then start in level 1.

Explanation: http://www.youtube.com/watch?v=vfaspr0Al3g&t=0s

·         1: with lesson: 2:35 and above

·         1+: with lesson: 2:25 - 2:34

·         2: with lesson 2:10 - 2:24

·         3: free riding: 2:01 - 2:19 (if there are enough participants for an A and B group based on lap times)

·         4: free driving: 2:00 and below.

Private training 3: 2: 1 - 2.09 a lot of attention to go safer during your track day.

Private raining 4: 1:55 - 2:00 the ultimate race course to train and become faster for your races.

Schrijf je in voor de Tips & Acties van Racecracks